Rokovania

Číslo Názov Dátum Volebné obdobie Poradný orgán Akcia
90. Zasadnutie BR SR a rozhodovanie formou per rollam 17.05.2016 - 19.05.2016 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
1 rokovanie LRV SR 24.05.2016 24.03.2016- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
2 rokovanie LRV SR 07.06.2016 24.03.2016- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
91. zasadnutie Bezpečnostnej rady SR 08.06.2016 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
3 rokovanie LRV SR 14.06.2016 24.03.2016- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
4 rokovanie LRV SR 28.06.2016 24.03.2016- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
92. mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady 30.06.2016 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
5 rokovanie LRV SR 12.07.2016 24.03.2016- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
93. zasadnutie Bezpečnostnej rady SR 15.07.2016 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
6 rokovanie LRV SR 09.08.2016 24.03.2016- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
Stránka: 1 z 13 / Záznamy: 1 - 10 z 128