Rokovania

Číslo Názov Dátum Volebné obdobie Poradný orgán Akcia
1 rokovanie LRV SR 24.05.2016 24.03.2016- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
1. stretnutie vybraných členov Bezpečnostnej rady SR so zameraním na bezpečnostné zložky. 22.11.2019 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
10 rokovanie LRV SR 11.10.2016 24.03.2016- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
100. rokovanie Bezpečnostnej rady SR 17.05.2017 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
101. rokovanie Bezpečnostnej rady SR 28.06.2017 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
102. rokovanie Bezpečnostnej rady SR 27.09.2017 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
103. zasadnutie Bezpečnostnej rady SR 04.10.2017 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
104. zasadnutie Bezpečnostnej rady SR 08.11.2017 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
105. zasadnutie Bezpečnostnej rady SR 15.11.2017 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
106. zasadnutie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 29.11.2017 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
Stránka: 1 z 13 / Záznamy: 1 - 10 z 128