Detail materiálu

Základné údaje
Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z 2. aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky za obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a 3. aktualizované znenie Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky - návrh
UV-1226/2014
09.01.2014
podpredseda vlády a minister vnútra; štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a splnomocnenec vlády SR pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s implementáciou schengenského acquis v podmienkach SR
MV SR
KM-OPVA-2014/000448
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2013
Riadny
Zaradený
1
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 09.01.2014 rtf 292,97 kB
rtf Predkladacia správa 09.01.2014 rtf 49,83 kB
rtf Vlastný materiál 09.01.2014 rtf 159,35 kB
rtf Vlastný materiál 09.01.2014 rtf 1,59 MB
rtf Pripomienkové konanie 09.01.2014 rtf 149,09 kB
rtf Návrh komuniké 09.01.2014 rtf 45,70 kB
rtf Doložka vplyvov 09.01.2014 rtf 801,77 kB
rtf Obal 09.01.2014 rtf 111,52 kB
rtf Príloha 09.01.2014 rtf 649,81 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k Správe o plnení opatrení vyplývajúcich z 2. aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky za obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a 3. aktualizovanému zneniu Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky 19/2014 Uznesenie

História:
09.01.2014 00:00
09.01.2014 00:00