Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
UV-11582/2014
20.02.2014
predseda Protimonopolného úradu SR
PÚ SR
380/PMÚ SR/2014
z vlastnej iniciatívy
Riadny
Zaradený
3
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
doc Stanovisko 20.02.2014 doc 36,50 kB
rtf Návrh uznesenia 20.02.2014 rtf 159,30 kB
rtf Predkladacia správa 20.02.2014 rtf 27,84 kB
rtf Vlastný materiál 20.02.2014 rtf 452,11 kB
rtf Pripomienkové konanie 20.02.2014 rtf 1,69 MB
rtf Návrh komuniké 20.02.2014 rtf 19,12 kB
rtf Dôvodová správa 20.02.2014 rtf 45,02 kB
rtf Doložka vplyvov 20.02.2014 rtf 81,75 kB
rtf Obal 20.02.2014 rtf 59,80 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 20.02.2014 rtf 30,82 kB
rtf Vykonávacie predpisy 20.02.2014 rtf 66,66 kB
rtf Vykonávacie predpisy 2 20.02.2014 rtf 322,30 kB
rtf Vykonávacie predpisy 3 20.02.2014 rtf 215,89 kB
rtf Vykonávacie predpisy 4 20.02.2014 rtf 75,00 kB
rtf Vykonávacie predpisy 5 20.02.2014 rtf 48,91 kB
rtf Doložka vplyvov 20.02.2014 rtf 84,39 kB
rtf Doložka vplyvov 20.02.2014 rtf 320,50 kB
rtf Dôvodová správa 20.02.2014 rtf 527,84 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 85/2014 Uznesenie

História:
20.02.2014 00:00
20.02.2014 00:00