Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní - nové znenie
UV-10803/2004
06.05.2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
MPSVR SR
100/2004-II/1
§ 28 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Riadny
Zaradený
9
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 06.05.2004 rtf 7,42 kB
rtf Predkladacia správa 06.05.2004 rtf 14,83 kB
rtf Materiál (správa) 06.05.2004 rtf 13,47 kB
rtf Pripomienkové konanie 06.05.2004 rtf 88,45 kB
rtf Návrh komuniké 06.05.2004 rtf 4,01 kB
rtf Dôvodová správa 06.05.2004 rtf 32,05 kB
rtf Vyhlásenie 06.05.2004 rtf 3,84 kB
rtf Obal 06.05.2004 rtf 7,79 kB
rtf Príloha 1 06.05.2004 rtf 578,42 kB
rtf Príloha 2 06.05.2004 rtf 288,33 kB
rtf Príloha 3 06.05.2004 rtf 30,23 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní 455/2004 Uznesenie

História:
06.05.2004 00:00
06.05.2004 00:00