Detail materiálu

Základné údaje
Návrhy správy o výsledku rokovania s Preferovaným strategickým investorom o konečnej podobe Transakčných dokumentov a o vývoji privatizácie u Preferovaného strategického investora
UV-22265/2004
03.11.2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
MH SR
2811/2004-001
na základe uznesenia vlády SR č. 943/2004 zo 6. októbra 2004
Riadny
Zaradený
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
18
Vzatý na vedomie

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu správy o výsledku rokovania s preferovaným strategickým investorom o konečnej podobe Transakčných dokumentov a o vývoji privatizácie u preferovaného strategického investora 1039/2004 Uznesenie

História:
03.11.2004 00:00
03.11.2004 00:00