Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a ktorým sa dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
UV-10822/2004
06.05.2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
MVRR SR
2004 – 290/9469
podľa bodu B. 3. uznesenia vlády SR č. 952/2003 a v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004
Riadny
Zaradený
3
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 06.05.2004 rtf 216,58 kB
rtf Predkladacia správa 06.05.2004 rtf 42,00 kB
rtf Materiál (správa) 06.05.2004 rtf 41,97 kB
xls Pripomienkové konanie 06.05.2004 xls 47,50 kB
rtf Návrh komuniké 06.05.2004 rtf 24,13 kB
rtf Dôvodová správa 06.05.2004 rtf 42,17 kB
rtf Doložka vplyvov 06.05.2004 rtf 21,96 kB
rtf Vyhlásenie 06.05.2004 rtf 14,39 kB
rtf Obal 06.05.2004 rtf 34,06 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a ktorým sa dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 450/2004 Uznesenie

História:
06.05.2004 00:00
06.05.2004 00:00