Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 156/2003 Z. z.
UV-9386/2004
19.04.2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
MH SR
257/2004-001
na základe UV SR č. 690/2003 a UV SR č. 1217/2003
Riadny
Zaradený
6
Vypustený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 19.04.2004 rtf 11,68 kB
rtf Predkladacia správa 19.04.2004 rtf 30,19 kB
rtf Materiál (správa) 19.04.2004 rtf 72,59 kB
rtf Pripomienkové konanie 19.04.2004 rtf 104,06 kB
rtf Návrh komuniké 19.04.2004 rtf 4,75 kB
rtf Dôvodová správa 19.04.2004 rtf 52,94 kB
rtf Doložka vplyvov 19.04.2004 rtf 7,71 kB
rtf Obal 19.04.2004 rtf 13,71 kB

História:
19.04.2004 00:00
19.04.2004 00:00