Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - nové znenie
UV-17820/2004
18.08.2004
minister životného prostredia
MŽP SR
40-44/2004-min.
Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2004
Riadny
Zaradený
2
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Stanovisko 18.08.2004 rtf 9,87 kB
rtf Návrh uznesenia 18.08.2004 rtf 225,40 kB
rtf Predkladacia správa 18.08.2004 rtf 7,62 kB
doc Materiál (správa) 18.08.2004 doc 237,00 kB
rtf Pripomienkové konanie 18.08.2004 rtf 98,93 kB
rtf Návrh komuniké 18.08.2004 rtf 13,53 kB
doc Dôvodová správa 18.08.2004 doc 92,00 kB
doc Tabuľka zhody 18.08.2004 doc 268,50 kB
doc Tabuľka zhody 18.08.2004 doc 101,50 kB
rtf Tézy k vyhláške MŽP SR 18.08.2004 rtf 612,56 kB
rtf Návrh nariadenia vlády SR s dôvodovou správou 18.08.2004 rtf 46,29 kB
rtf Obal 18.08.2004 rtf 7,77 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 822/2004 Uznesenie

História:
18.08.2004 00:00
18.08.2004 00:00