Detail materiálu

Základné údaje
Správa z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády, splatných v I. štvrťroku 2004 a kontroly postupu vybraných obstarávateľov pri vynakladaní verejných prostriedkovna uzatváranie verejných zmlúv na tovary, práce a služby
UV-18039/2004
24.08.2004
vedúci Úradu vlády SR
ÚV SR
materiál sa predkladá na základe „Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na II. polrok 2004“, schváleného uznesením vlády SR č. 646/2004
Riadny
Zaradený
26
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 24.08.2004 rtf 215,84 kB
rtf Predkladacia správa 24.08.2004 rtf 14,82 kB
rtf Materiál (správa) 24.08.2004 rtf 224,29 kB
rtf Pripomienkové konanie 24.08.2004 rtf 19,56 kB
rtf Návrh komuniké 24.08.2004 rtf 16,43 kB
rtf Obal 24.08.2004 rtf 9,92 kB
xls Príloha 1 24.08.2004 xls 31,50 kB
rtf Príloha 2 24.08.2004 rtf 88,02 kB
rtf Príloha 3 24.08.2004 rtf 46,68 kB
rtf Príloha 4a 24.08.2004 rtf 276,36 kB
rtf Príloha 4b 24.08.2004 rtf 269,90 kB
rtf Príloha 5 24.08.2004 rtf 24,67 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády, splatných v I. štvrťroku 2004 a kontroly postupu vybraných obstarávateľov pri vynakladaní verejných prostriedkov na uzatváranie verejných zmlúv na tovary, práce a služby 843/2004 Uznesenie

História:
24.08.2004 00:00
24.08.2004 00:00