Detail materiálu

Základné údaje
Dodatky k Zmluve o predaji akcií VSE, a. s.
UV-8944/2002
05.12.2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
MH SR
3458/2002-010
ako iniciatívny
Riadny
Zaradený
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
56
Schválený

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k dodatkom k Zmluve o predaji akcií VSE, a. s. - NEZVEREJŇOVAŤ 1362/2002 Uznesenie

História:
05.12.2002 00:00
05.12.2002 00:00