Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov - nové znenie
UV-21834/2004
26.10.2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
MDPT SR
1617/M–2004
na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR
Riadny
Zaradený
1
Schválený s pripomienkou

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
doc Stanovisko 26.10.2004 doc 33,50 kB
doc Návrh uznesenia 26.10.2004 doc 49,50 kB
doc Predkladacia správa 26.10.2004 doc 32,00 kB
doc Materiál (správa) 26.10.2004 doc 216,00 kB
rtf Pripomienkové konanie 26.10.2004 rtf 110,62 kB
doc Návrh komuniké 26.10.2004 doc 24,50 kB
doc Dôvodová správa 26.10.2004 doc 100,00 kB
zip Tabuľka zhody 26.10.2004 zip 200,87 kB
doc Obal 26.10.2004 doc 25,50 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 1023/2004 Uznesenie

História:
26.10.2004 00:00
26.10.2004 00:00