Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti - nové znenie
UV-21260/2004
19.10.2004
minister životného prostredia
MŽP SR
40-53/2004-min
§ 81 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Riadny
Zaradený
2
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
doc Stanovisko 19.10.2004 doc 28,50 kB
doc Návrh uznesenia 19.10.2004 doc 28,50 kB
doc Predkladacia správa 19.10.2004 doc 28,50 kB
doc Materiál (správa) 19.10.2004 doc 28,50 kB
doc Pripomienkové konanie 19.10.2004 doc 37,50 kB
doc Návrh komuniké 19.10.2004 doc 27,50 kB
doc Dôvodová správa 19.10.2004 doc 47,00 kB
doc Vyhlasenie o bezrozporovosti 19.10.2004 doc 26,00 kB
doc Obal 19.10.2004 doc 27,50 kB
rtf Príloha 1 19.10.2004 rtf 100,51 kB
jpg Príloha 2 19.10.2004 jpg 166,00 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti 1000/2004 Uznesenie

História:
19.10.2004 00:00
19.10.2004 00:00