Detail materiálu

Základné údaje
Správa o doterajšom priebehu a výsledkoch rokovania s Maďarskou republikou o implementácií rozsudku Medzinárodného súdneho dvora vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros a návrh ďaľšieho postupu
UV-V-486/2008
04.07.2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
ÚV SR
Utajovaný
Zaradený
Vyhradené
I
Schválený

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k správe o doterajšom priebehu a výsledkoch rokovania s Maďarskou republikou o implementácií rozsudku Medzinárodného súdneho dvora vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros a návrh ďaľšieho postupu 491/2008 Uznesenie

História:
04.07.2008 00:00
04.07.2008 00:00