Detail materiálu

Základné údaje
Návrh na uzavretie Dohovoru o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov zo dňa 23. júla 1990 v znení zmien a doplnení dohovoru z 21. decembra 1995 a protokolu z 25. mája 1999
UV-21063/2004
15.10.2004
podpredseda vlády a minister financií
MF SR
MF/009540/2004-72
Plnenie Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k EÚ
Riadny
Zaradený
23
Schválený s pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Stanovisko 15.10.2004 rtf 10,70 kB
doc Návrh uznesenia 15.10.2004 doc 35,00 kB
doc Predkladacia správa 15.10.2004 doc 29,50 kB
doc Materiál (správa) 15.10.2004 doc 70,50 kB
doc Pripomienkové konanie 15.10.2004 doc 174,00 kB
doc Návrh komuniké 15.10.2004 doc 25,00 kB
doc Dôvodová správa 15.10.2004 doc 36,50 kB
doc Doložka prednosti 15.10.2004 doc 33,00 kB
rtf Doložka vplyvov 15.10.2004 rtf 6,60 kB
doc Obal 15.10.2004 doc 26,00 kB
doc Návrh uznesenia 15.10.2004 doc 26,50 kB
doc Príloha 1 15.10.2004 doc 41,00 kB
doc Príloha 2 15.10.2004 doc 88,00 kB
doc Príloha 3 15.10.2004 doc 33,00 kB
doc Príloha 4 15.10.2004 doc 28,50 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu na uzavretie Dohovoru o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov z 23. júla 1990 v znení zmien a doplnení dohovoru z 21. decembra 1995 a protokolu z 25. mája 1999 1018/2004 Uznesenie

História:
15.10.2004 00:00
15.10.2004 00:00