Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve
UV-1239/2001
14.02.2001
ministerka financií
MF SR
5902/2000-KM
podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2000
Riadny
Zaradený
9
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Doložka zlučiteľnosti 14.02.2001 rtf 32,81 kB
rtf Stanovisko 14.02.2001 rtf 17,53 kB
rtf Prílohy 14.02.2001 rtf 83,99 kB
rtf Návrh komuniké 14.02.2001 rtf 4,17 kB
rtf Pripomienkové konanie 14.02.2001 rtf 54,48 kB
rtf Predkladacia správa 14.02.2001 rtf 5,00 kB
rtf Návrh uznesenia 14.02.2001 rtf 12,38 kB
rtf Materiál (správa) 14.02.2001 rtf 127,27 kB
rtf Dôvodová správa 14.02.2001 rtf 90,44 kB
rtf Tabuľka zhody 14.02.2001 rtf 23,01 kB
rtf Príloha 14.02.2001 rtf 84,27 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve 158/2001 Uznesenie

História:
14.02.2001 00:00
14.02.2001 00:00