Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov - nové znenie
UV-10869/2004
06.05.2004
minister pôdohospodárstva
MP SR
901/2004-100
plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004
Riadny
Zaradený
4
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 06.05.2004 rtf 49,00 kB
rtf Predkladacia správa 06.05.2004 rtf 20,50 kB
rtf Materiál (správa) 06.05.2004 rtf 129,50 kB
rtf Pripomienkové konanie 06.05.2004 rtf 213,19 kB
rtf Návrh komuniké 06.05.2004 rtf 19,50 kB
rtf Dôvodová správa 06.05.2004 rtf 63,22 kB
rtf Doložka vplyvov 06.05.2004 rtf 5,86 kB
rtf Obal 06.05.2004 rtf 6,41 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 451/2004 Uznesenie

História:
06.05.2004 00:00
06.05.2004 00:00