Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 222/2002 Z. z., ktorým ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore - nové znenie
UV-22388/2005
29.12.2005
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
ÚNMS SR
A1/2005/009434/04115
Iniciatívny návrh
Riadny
Zaradený
1
Schválený s pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Stanovisko 29.12.2005 rtf 20,97 kB
doc Návrh uznesenia 29.12.2005 doc 26,50 kB
rtf Predkladacia správa 29.12.2005 rtf 11,30 kB
rtf Návrh komuniké 29.12.2005 rtf 8,92 kB
rtf Dôvodová správa 29.12.2005 rtf 51,33 kB
doc Tabuľka zhody 29.12.2005 doc 690,00 kB
rtf Doložka vplyvov 29.12.2005 rtf 19,39 kB
rtf Obal 29.12.2005 rtf 7,93 kB
rtf Vlastný materiál 29.12.2005 rtf 91,49 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore 1/2006 Uznesenie

História:
29.12.2005 00:00
29.12.2005 00:00