Detail materiálu

Základné údaje
Návrh Colného zákona
UV-1220/2001
13.02.2001
ministerka financií
MF SR
4434/2000-KM
podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2000
Riadny
Zaradený
8
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 632,07 kB
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 73,66 kB
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 62,05 kB
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 31,87 kB
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 10,27 kB
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 10,38 kB
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 46,62 kB
rtf Stanovisko 13.02.2001 rtf 32,27 kB
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 12,44 kB
rtf Pripomienkové konanie 13.02.2001 rtf 144,15 kB
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 14,15 kB
rtf Predkladacia správa 13.02.2001 rtf 8,78 kB
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 15,67 kB
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 45,99 kB
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 14,03 kB
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 8,85 kB
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 11,66 kB
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 66,23 kB
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 83,65 kB
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 5,90 kB
rtf Návrh komuniké 13.02.2001 rtf 6,12 kB
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 103,66 kB
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 13,38 kB
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 30,60 kB
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 14,68 kB
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 81,34 kB
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 64,86 kB
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 48,24 kB
rtf Poznámky pod čiarou 13.02.2001 rtf 36,43 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 13.02.2001 rtf 21,60 kB
rtf Návrh uznesenia 13.02.2001 rtf 9,20 kB
rtf Prílohy 13.02.2001 rtf 102,25 kB
doc Materiál (správa) 13.02.2001 doc 1,61 MB
rtf Dôvodová správa 13.02.2001 rtf 141,75 kB
doc Tabuľky zhody 13.02.2001 doc 1,56 MB
rtf Príloha 1 13.02.2001 rtf 5,89 kB
rtf Príloha 2 13.02.2001 rtf 87,18 kB
rtf Príloha 3 13.02.2001 rtf 104,09 kB
rtf Príloha 4 13.02.2001 rtf 69,09 kB
rtf Príloha 5 13.02.2001 rtf 12,52 kB
rtf Príloha 6 13.02.2001 rtf 80,24 kB
rtf Príloha 7 13.02.2001 rtf 72,93 kB
rtf Príloha 8 13.02.2001 rtf 48,25 kB
rtf Príloha 9 13.02.2001 rtf 65,16 kB
rtf Príloha 10 13.02.2001 rtf 46,53 kB
rtf Príloha 11 13.02.2001 rtf 44,36 kB
rtf Príloha 12 13.02.2001 rtf 62,00 kB
rtf Príloha 13 13.02.2001 rtf 100,39 kB
rtf Príloha 14 13.02.2001 rtf 32,04 kB
rtf Príloha 15 13.02.2001 rtf 10,52 kB
rtf Príloha 16 13.02.2001 rtf 15,67 kB
rtf Príloha 17 13.02.2001 rtf 11,96 kB
rtf Príloha 18 13.02.2001 rtf 485,01 kB
rtf Príloha 19 13.02.2001 rtf 8,98 kB
rtf Príloha 20 13.02.2001 rtf 11,80 kB
rtf Príloha 21 13.02.2001 rtf 14,69 kB
rtf Príloha 22 13.02.2001 rtf 13,71 kB
rtf Príloha 23 13.02.2001 rtf 13,84 kB
rtf Príloha 24 13.02.2001 rtf 30,76 kB
rtf Príloha 25 13.02.2001 rtf 10,57 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu Colného zákona 157/2001 Uznesenie

História:
13.02.2001 00:00
13.02.2001 00:00