Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov - nové znenie
UV-23935/2016
03.08.2016
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
396/2016-100
vykonávacia smernica Komisie (EÚ) č. 2016/317
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
13
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 02.09.2016 docx 33,02 kB
docx Predkladacia správa 02.09.2016 docx 26,06 kB
docx Vlastný materiál 02.09.2016 docx 24,02 kB
docx Dôvodová správa 02.09.2016 docx 27,42 kB
docx Dôvodová správa 2 02.09.2016 docx 30,05 kB
docx Doložka zlučiteľnosti 02.09.2016 docx 31,43 kB
docx Doložka vplyvov 02.09.2016 docx 32,91 kB
docx Doložka vplyvov 2 02.09.2016 docx 26,98 kB
doc Tabuľka zhody 02.09.2016 doc 83,00 kB
docx Návrh komuniké 02.09.2016 docx 23,14 kB
docx Obal 02.09.2016 docx 27,50 kB
docx Vyhodnotenie pripomienkového konania 02.09.2016 docx 41,88 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
docx Stanovisko SVL 24.11.2016 21,65 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov - nové znenie 400/2016 Uznesenie

História:
16.09.2016 13:14