Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 177/2015 Z. z. - nové znenie
UV-23936/2016
03.08.2016
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
394/2016-100
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
11
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 02.09.2016 docx 33,05 kB
docx Predkladacia správa 02.09.2016 docx 25,94 kB
docx Dôvodová správa 02.09.2016 docx 29,85 kB
docx Dôvodová správa 2 02.09.2016 docx 28,76 kB
docx Doložka zlučiteľnosti 02.09.2016 docx 34,17 kB
docx Doložka vplyvov 02.09.2016 docx 32,45 kB
docx Doložka vplyvov 2 02.09.2016 docx 27,67 kB
doc Tabuľka zhody 02.09.2016 doc 81,50 kB
docx Vyhodnotenie pripomienkového konania 02.09.2016 docx 36,14 kB
docx Návrh komuniké 02.09.2016 docx 24,91 kB
docx Obal 02.09.2016 docx 27,17 kB
docx Vlastný materiál 24.11.2016 docx 20,61 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
docx Stanovisko SVL 24.11.2016 23,23 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 177/2015 Z. z. - nové znenie 398/2016 Uznesenie

História:
16.09.2016 13:13