Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
UV-26732/2016
13.09.2016
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
44 640/2016/100
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016
Riadny
Zákon
Zaradený
23
Schválený s pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 13.09.2016 rtf 238,57 kB
rtf Predkladacia správa 13.09.2016 rtf 87,89 kB
rtf Vlastný materiál 13.09.2016 rtf 504,04 kB
rtf Dôvodová správa 13.09.2016 rtf 211,78 kB
docx Doložka zlučiteľnosti 13.09.2016 docx 28,50 kB
rtf Doložka vplyvov 13.09.2016 rtf 171,64 kB
docx Vyhodnotenie pripomienkového konania 13.09.2016 docx 307,92 kB
rtf Návrh komuniké 13.09.2016 rtf 34,45 kB
rtf Obal 13.09.2016 rtf 58,98 kB
rtf Doložka vplyvov 3 13.09.2016 rtf 199,95 kB
rtf Doložka vplyvov 2 13.09.2016 rtf 359,92 kB
docx Doložka vplyvov 4 13.09.2016 docx 27,67 kB
docx Návrh vykonávacích predpisov 13.09.2016 docx 25,61 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
docx Stanovisko HSR 24.11.2016 21,94 kB
docx Stanovisko SVL 24.11.2016 30,14 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 409/2016 Uznesenie

História:
10.10.2016 10:36
10.10.2016 10:36