Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
UV-26739/2016
13.09.2016
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
44916/2016/110
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016
Riadny
Zákon
Zaradený
24
Schválený s pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 13.09.2016 rtf 186,45 kB
rtf Predkladacia správa 13.09.2016 rtf 78,12 kB
rtf Vlastný materiál 13.09.2016 rtf 792,52 kB
rtf Dôvodová správa 13.09.2016 rtf 403,77 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 13.09.2016 rtf 104,45 kB
docx Doložka vplyvov 13.09.2016 docx 33,34 kB
docx Vyhodnotenie pripomienkového konania 13.09.2016 docx 688,03 kB
rtf Návrh vykonávacích predpisov 13.09.2016 rtf 164,54 kB
rtf Návrh komuniké 13.09.2016 rtf 37,33 kB
rtf Obal 13.09.2016 rtf 68,68 kB
rtf Doložka vplyvov 2 13.09.2016 rtf 190,83 kB
rtf Doložka vplyvov 3 13.09.2016 rtf 77,50 kB
rtf Doložka vplyvov 4 13.09.2016 rtf 127,14 kB
rtf Doložka vplyvov 5 13.09.2016 rtf 526,38 kB
rtf Doložka vplyvov 6 13.09.2016 rtf 182,00 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
docx Stanovisko HSR 24.11.2016 22,06 kB
docx Stanovisko SVL 24.11.2016 34,02 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 410/2016 Uznesenie

História:
10.10.2016 10:37
10.10.2016 10:37