Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
UV-26735/2016
13.09.2016
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
20784/2016/110
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
22
Schválený s pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 30.09.2016 docx 25,76 kB
rtf Predkladacia správa 30.09.2016 rtf 52,76 kB
docx Vyhodnotenie pripomienkového konania 30.09.2016 docx 107,65 kB
rtf Návrh komuniké 30.09.2016 rtf 40,85 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 30.09.2016 rtf 54,48 kB
rtf Obal 30.09.2016 rtf 53,50 kB
docx Dôvodová správa 30.09.2016 docx 47,07 kB
docx Dôvodová správa 30.09.2016 docx 19,78 kB
docx Doložka vplyvov 30.09.2016 docx 27,60 kB
docx Doložka vplyvov 30.09.2016 docx 25,52 kB
docx Doložka vplyvov 30.09.2016 docx 32,81 kB
rtf Vlastný materiál 30.09.2016 rtf 261,59 kB
docx Doložka vplyvov 30.09.2016 docx 19,49 kB
docx Tabuľka zhody 30.09.2016 docx 85,51 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
docx Stanovisko HSR 24.11.2016 25,56 kB
doc Stanovisko SVL 24.11.2016 65,50 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
Návrh zákona o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov Návrh
Návrh zákona o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 408/2016 Uznesenie

História:
10.10.2016 10:29
21.11.2016 12:44