Detail materiálu

Základné údaje
Návrh na ďalší postup v súdnom konaní
UV-26920/2016
16.09.2016
minister financií
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MF/018022/2016-75
iniciatívny materiál
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
34
Schválený

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
Návrh na ďalší postup v súdnom konaní 419/2016 Uznesenie

História:
10.10.2016 10:51
21.11.2016 12:51