Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie
UV-27131/2016
21.09.2016
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13320/2016 – M_OPVA
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
5
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 12.10.2016 rtf 298,23 kB
rtf Predkladacia správa 12.10.2016 rtf 61,93 kB
rtf Vlastný materiál 12.10.2016 rtf 362,73 kB
rtf Vyhodnotenie pripomienkového konania 12.10.2016 rtf 806,80 kB
rtf Návrh komuniké 12.10.2016 rtf 42,61 kB
rtf Doložka vplyvov 12.10.2016 rtf 227,54 kB
rtf Obal 12.10.2016 rtf 52,66 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 12.10.2016 rtf 53,28 kB
rtf Vyhlásenie 12.10.2016 rtf 51,84 kB
rtf Dôvodová správa 12.10.2016 rtf 68,30 kB
rtf Dôvodová správa 2 12.10.2016 rtf 437,30 kB
rtf Príloha 1 12.10.2016 rtf 113,86 kB
rtf Príloha 2 12.10.2016 rtf 199,17 kB
rtf Príloha 3 12.10.2016 rtf 179,34 kB
rtf Príloha 4 12.10.2016 rtf 414,32 kB
rtf Príloha 5 12.10.2016 rtf 291,05 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
docx Stanovisko SVL 22.11.2016 20,65 kB
docx Stanovisko HSR 22.11.2016 25,71 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie 392/2016 Uznesenie

História:
21.11.2016 11:19
21.11.2016 11:39