Detail materiálu

Základné údaje
Informácia o stave podpory najmenej rozvinutých okresov
07.09.2017
splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Úrad vlády Slovenskej republiky
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
Nesprístupňovaný - Ústna informácia
4
Vzatý na vedomie

História:
22.08.2017 11:22
13.09.2017 15:31