Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky – nové znenie
UV-11747/2018
21.03.2018
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
2018/300/000231/00116
bod B.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 573/2017
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
10
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 21.03.2018 rtf 231,56 kB
rtf Predkladacia správa 21.03.2018 rtf 54,07 kB
rtf Vlastný materiál 21.03.2018 rtf 45,80 kB
docx Doložka zlučiteľnosti 21.03.2018 docx 31,36 kB
rtf Doložka vplyvov 21.03.2018 rtf 160,59 kB
rtf Doložka vplyvov 2 21.03.2018 rtf 116,46 kB
docx Vyhodnotenie pripomienkového konania 21.03.2018 docx 31,36 kB
rtf Návrh komuniké 21.03.2018 rtf 56,03 kB
rtf Obal 21.03.2018 rtf 83,26 kB
rtf Dôvodová správa 21.03.2018 rtf 45,29 kB
rtf Dôvodová správa 2 21.03.2018 rtf 43,42 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
docx Stanovisko SVL 27.03.2018 16,32 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky – nové znenie 130/2018 Uznesenie

História:
21.03.2018 11:47
26.03.2018 14:56