Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov – nové znenie
UV-11748/2018
21.03.2018
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
2018/300/000233/00117
bod B.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 573/2017
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
9
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 21.03.2018 rtf 234,22 kB
rtf Predkladacia správa 21.03.2018 rtf 55,15 kB
rtf Vlastný materiál 21.03.2018 rtf 44,68 kB
rtf Dôvodová správa 21.03.2018 rtf 45,58 kB
rtf Dôvodová správa 2 21.03.2018 rtf 43,20 kB
docx Doložka zlučiteľnosti 21.03.2018 docx 31,44 kB
rtf Doložka vplyvov 21.03.2018 rtf 162,57 kB
rtf Doložka vplyvov 2 21.03.2018 rtf 117,06 kB
docx Vyhodnotenie pripomienkového konania 21.03.2018 docx 23,63 kB
rtf Návrh komuniké 21.03.2018 rtf 58,33 kB
rtf Obal 21.03.2018 rtf 81,78 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
docx Stanovisko SVL 27.03.2018 17,64 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov – nové znenie 129/2018 Uznesenie

História:
21.03.2018 13:18
26.03.2018 14:56