Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
UV-10739/2019
12.04.2019
ministerka kultúry
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MK-1940/2019-111/4851
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 12/2016 z 19. septembra 2018
Riadny
Zákon
Nezaradený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 17.04.2019 docx 25,41 kB
pdf Predkladacia správa 17.04.2019 pdf 260,71 kB
pdf Vlastný materiál 17.04.2019 pdf 264,06 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 17.04.2019 pdf 287,81 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 17.04.2019 pdf 641,59 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 2 17.04.2019 pdf 352,35 kB
pdf Obal 17.04.2019 pdf 261,96 kB
pdf Dôvodová správa 17.04.2019 pdf 186,48 kB
pdf Dôvodová správa - osobitná 18.06.2019 pdf 147,09 kB
pdf Doložka vplyvov 17.04.2019 pdf 312,63 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 17.04.2019 pdf 125,92 kB

História:
17.04.2019 10:01