Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
UV-13769/2019
27.05.2019
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
UNMS/01075/2019-300
úlohy B.11. a B.12. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 137/2019
Riadny
Zákon
Zaradený
25
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 27.05.2019 docx 38,69 kB
pdf Predkladacia správa 27.05.2019 pdf 210,67 kB
pdf Vlastný materiál 27.05.2019 pdf 424,38 kB
pdf Doložka vplyvov 27.05.2019 pdf 532,93 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 27.05.2019 pdf 517,24 kB
pdf Vyhlásenie 27.05.2019 pdf 120,96 kB
pdf Obal 27.05.2019 pdf 284,64 kB
pdf Dôvodová správa 27.05.2019 pdf 234,08 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 09.07.2019 pdf 262,93 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 27.05.2019 pdf 703,07 kB
pdf Tabuľka zhody 27.05.2019 pdf 813,22 kB
pdf Tabuľka zhody 2 27.05.2019 pdf 309,84 kB
pdf Tabuľka zhody 3 27.05.2019 pdf 343,80 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 27.05.2019 pdf 344,79 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 29.05.2019 146,30 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 251/2019 Uznesenie

História:
28.05.2019 16:58
28.05.2019 16:58