Detail materiálu

Základné údaje
Štúdia uskutočniteľnosti zostavená podľa Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR s bližšie špecifikovanými technickými parametrami jednotlivých druhov rádiolokátorov na základe potrieb OS SR a s časovým plánom ich obstarania II. časť - utajovaná
V-256/2019
01.07.2019
minister obrany
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
SEMOD-D-87/2019
Utajovaný
Ostatné materiály
Nezaradený
Vyhradené

História:
01.07.2019 12:46
01.07.2019 12:46