Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
UV-19885/2019
13.08.2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
spis č. 2019/10849-A1810
Odôvodnené stanovisko Európskej komisie č. 2018/2183 C(2019) 1208 final a Formálna výzva č. 2018/2304 C(2019) 420 final
Riadny
Zákon
Nezaradený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 13.08.2019 docx 29,23 kB
pdf Predkladacia správa 13.08.2019 pdf 182,79 kB
pdf Vlastný materiál 13.08.2019 pdf 600,07 kB
pdf Dôvodová správa 13.08.2019 pdf 355,69 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 13.08.2019 pdf 455,29 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 13.08.2019 pdf 682,30 kB
pdf Doložka vplyvov 13.08.2019 pdf 393,32 kB
pdf Tabuľka zhody 13.08.2019 pdf 652,62 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 13.08.2019 pdf 839,49 kB
pdf Vyhlásenie 13.08.2019 pdf 166,76 kB
pdf Obal 13.08.2019 pdf 347,11 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 13.08.2019 pdf 178,37 kB

História:
20.08.2019 12:08
20.08.2019 16:19