Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.
UV-19886/2019
13.08.2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
2019/10808-A1810
Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2019
Riadny
Zákon
Nezaradený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 13.08.2019 docx 28,32 kB
pdf Predkladacia správa 13.08.2019 pdf 324,72 kB
pdf Vlastný materiál 13.08.2019 pdf 399,11 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 13.08.2019 pdf 388,82 kB
pdf Doložka vplyvov 13.08.2019 pdf 419,09 kB
pdf Tabuľka zhody 13.08.2019 pdf 262,55 kB
pdf Tabuľka zhody 2 13.08.2019 pdf 221,96 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 13.08.2019 pdf 876,88 kB
pdf Vyhlásenie 13.08.2019 pdf 170,92 kB
pdf Obal 13.08.2019 pdf 304,11 kB
pdf Dôvodová správa 13.08.2019 pdf 189,83 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 13.08.2019 pdf 380,57 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 13.08.2019 pdf 192,40 kB

História:
20.08.2019 12:11
20.08.2019 16:20