Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
UV-19939/2019
14.08.2019
minister financií
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MF/007409/2019-77
Vlastná iniciatíva
Riadny
Zákon
Zaradený
22
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 14.08.2019 docx 15,72 kB
pdf Predkladacia správa 14.08.2019 pdf 144,48 kB
pdf Vlastný materiál 14.08.2019 pdf 208,95 kB
pdf Dôvodová správa 14.08.2019 pdf 148,06 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 14.08.2019 pdf 238,42 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 14.08.2019 pdf 171,69 kB
pdf Doložka vplyvov 14.08.2019 pdf 298,91 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 14.08.2019 pdf 273,51 kB
pdf Tabuľka zhody 14.08.2019 pdf 210,04 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 14.08.2019 pdf 773,07 kB
pdf Vyhlásenie 14.08.2019 pdf 114,15 kB
pdf Obal 14.08.2019 pdf 136,80 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 14.08.2019 pdf 121,24 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
docx Stanovisko HSR 21.08.2019 18,99 kB
pdf stanovisko SVL 21.08.2019 238,08 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 375/2019 Uznesenie

História:
20.08.2019 12:12
20.08.2019 12:12