Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020
UV-21272/2019
04.09.2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
spis č. 2019/12989-A1810
§ 68 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019
Riadny
Nariadenie vlády SR
Nezaradený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 04.09.2019 docx 27,78 kB
pdf Predkladacia správa 04.09.2019 pdf 346,36 kB
pdf Vlastný materiál 04.09.2019 pdf 191,57 kB
pdf Dôvodová správa 04.09.2019 pdf 278,98 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 04.09.2019 pdf 265,09 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 04.09.2019 pdf 340,89 kB
pdf Doložka vplyvov 04.09.2019 pdf 455,45 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 04.09.2019 pdf 803,75 kB
pdf Vyhlásenie 04.09.2019 pdf 166,76 kB
pdf Obal 04.09.2019 pdf 295,76 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 04.09.2019 pdf 170,31 kB
pdf Príloha 04.09.2019 pdf 253,69 kB

História:
04.09.2019 11:25
04.09.2019 11:25