Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
UV-21913/2019
12.09.2019
ministerka kultúry
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MK-1940/2019-111/13290
Úloha B.2. z uznesenia vlády SR č. 26 z 11. januára 2017
Riadny
Zákon
Zaradený
2

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 12.09.2019 docx 33,26 kB
pdf Predkladacia správa 12.09.2019 pdf 134,45 kB
pdf Vlastný materiál 12.09.2019 pdf 164,04 kB
pdf Dôvodová správa 12.09.2019 pdf 137,12 kB
pdf Dôvodová správa - osobitná 12.09.2019 pdf 214,31 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 12.09.2019 pdf 238,98 kB
pdf Doložka vplyvov 12.09.2019 pdf 426,78 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 12.09.2019 pdf 659,79 kB
pdf Vyhlásenie 12.09.2019 pdf 201,74 kB
pdf Obal 12.09.2019 pdf 323,04 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 12.09.2019 pdf 132,29 kB

História:
12.09.2019 10:21
20.09.2019 09:32