Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie
UV-22879/2019
24.09.2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
spis č. 2019/13251-A1810
Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015 (úloha č. 3 na mesiac október) - odklad povolený predsedom vlády SR na 31. júla 2019
Riadny
Zákon
Nezaradený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 24.09.2019 docx 26,26 kB
pdf Predkladacia správa 24.09.2019 pdf 371,08 kB
pdf Vlastný materiál 24.09.2019 pdf 286,07 kB
pdf Dôvodová správa 24.09.2019 pdf 281,80 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 24.09.2019 pdf 429,53 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 24.09.2019 pdf 264,88 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 24.09.2019 pdf 1 000,63 kB
pdf Vyhlásenie 24.09.2019 pdf 191,07 kB
pdf Obal 24.09.2019 pdf 301,54 kB
pdf Doložka vplyvov 24.09.2019 pdf 406,53 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 24.09.2019 pdf 429,81 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 24.09.2019 pdf 184,73 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 24.09.2019 pdf 219,17 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 2 24.09.2019 pdf 300,56 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 3 24.09.2019 pdf 400,12 kB

História:
24.09.2019 17:28
24.09.2019 17:28