Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. - nové znenie
UV-22880/2019
24.09.2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
spis č. 2019/14750- A1810
Úloha č. 8 v mesiaci december v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 s odkladom plnenia do septembra 2017
Riadny
Zákon
Nezaradený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 24.09.2019 docx 28,57 kB
pdf Predkladacia správa 24.09.2019 pdf 374,02 kB
pdf Vlastný materiál 24.09.2019 pdf 253,72 kB
pdf Dôvodová správa 24.09.2019 pdf 378,07 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 24.09.2019 pdf 425,90 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 24.09.2019 pdf 344,89 kB
pdf Doložka vplyvov 24.09.2019 pdf 388,92 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 24.09.2019 pdf 554,35 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 24.09.2019 pdf 854,09 kB
pdf Obal 24.09.2019 pdf 344,28 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 24.09.2019 pdf 177,78 kB
pdf Vyhlásenie 24.09.2019 pdf 166,76 kB

História:
24.09.2019 17:46
24.09.2019 17:47