Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva - nové znenie
UV-24370/2019
10.10.2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
7453/2019-410
Na základe úlohy č. 2 na mesiac jún z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
5
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 10.10.2019 docx 29,03 kB
pdf Predkladacia správa 10.10.2019 pdf 363,62 kB
pdf Vlastný materiál 10.10.2019 pdf 678,24 kB
pdf Dôvodová správa 10.10.2019 pdf 184,76 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 10.10.2019 pdf 557,08 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 10.10.2019 pdf 205,79 kB
pdf Doložka vplyvov 10.10.2019 pdf 478,91 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 10.10.2019 pdf 440,93 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 10.10.2019 pdf 435,31 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 10.10.2019 pdf 632,86 kB
pdf Obal 10.10.2019 pdf 194,02 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 10.10.2019 pdf 242,26 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
docx Stanovisko HSR 11.10.2019 18,95 kB
pdf Stanovisko SVL 14.10.2019 139,24 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 504/2019 Uznesenie

História:
10.10.2019 13:45
11.10.2019 09:38