Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 112/2018 Z. z.
UV-28377/2019
22.11.2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
28975/2019/oLVPA-03
Iniciatívny materiál
Riadny
Zákon
Nezaradený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 19.11.2019 docx 29,05 kB
pdf Predkladacia správa 19.11.2019 pdf 363,71 kB
pdf Vlastný materiál 19.11.2019 pdf 484,11 kB
pdf Dôvodová správa 19.11.2019 pdf 354,02 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 19.11.2019 pdf 472,76 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 19.11.2019 pdf 461,14 kB
pdf Doložka vplyvov 19.11.2019 pdf 478,04 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 19.11.2019 pdf 940,22 kB
pdf Vyhlásenie 19.11.2019 pdf 173,95 kB
pdf Obal 19.11.2019 pdf 381,45 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 19.11.2019 pdf 174,77 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 20.11.2019 150,53 kB

História:
22.11.2019 09:48
22.11.2019 09:48