Detail materiálu

Základné údaje
Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 112/2018 Z. z.
UV-28378/2019
22.11.2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
28975/2019/oLVPA-02
Iniciatívny materiál
Riadny
Zákon
Nezaradený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 19.11.2019 rtf 125,92 kB
pdf Predkladacia správa 19.11.2019 pdf 190,76 kB
pdf Vlastný materiál 19.11.2019 pdf 187,72 kB
pdf Obal 19.11.2019 pdf 382,81 kB

História:
22.11.2019 09:49
22.11.2019 09:49