Detail materiálu

Základné údaje
Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050
UV-3752/2020
14.02.2020
minister dopravy a výstavby poverený riadením Ministerstva životného prostredia SR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2091/2020-3.2, 26/2020
Iniciatívny návrh
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
5
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 27.02.2020 docx 43,45 kB
pdf Predkladacia správa 27.02.2020 pdf 181,61 kB
pdf Vlastný materiál 06.03.2020 pdf 2,57 MB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 27.02.2020 pdf 1,48 MB
pdf Vyhlásenie 27.02.2020 pdf 174,67 kB
pdf Obal 27.02.2020 pdf 368,38 kB
pdf Doložka vplyvov 27.02.2020 pdf 533,70 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 27.02.2020 pdf 947,89 kB
pdf Analýza sociálnych vplyvov 27.02.2020 pdf 828,76 kB
pdf Analýza vplyvov na životné prostredie 27.02.2020 pdf 248,62 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 104/2020 Uznesenie

História:
05.03.2020 11:13