Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov
UV-8122/2020
20.04.2020
minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
179/2020-9.1
Článok 4 ods. 4 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín
Riadny
Ostatné materiály
Nezaradený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 20.04.2020 docx 28,70 kB
pdf Predkladacia správa 20.04.2020 pdf 378,87 kB
pdf Vlastný materiál 20.04.2020 pdf 1,12 MB
pdf Dôvodová správa 20.04.2020 pdf 311,28 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 20.04.2020 pdf 298,91 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 20.04.2020 pdf 1 018,32 kB
pdf Vyhlásenie 20.04.2020 pdf 347,35 kB
pdf Doložka vplyvov 20.04.2020 pdf 538,71 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 20.04.2020 pdf 709,02 kB
pdf Analýza vplyvov na životné prostredie 20.04.2020 pdf 389,81 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 20.04.2020 pdf 181,03 kB
pdf Obal 20.04.2020 pdf 385,85 kB

História:
20.04.2020 11:41
20.04.2020 11:41