Detail materiálu

Základné údaje
Návrh záverečného účtu Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2019
UV-8681/2020
28.04.2020
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
2621/2020
Informácia v zmysle § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Informatívny
Ostatné materiály
Zaradený
e
Vzatý na vedomie

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
pdf Návrh záznamu 27.04.2020 pdf 78,22 kB
pdf Predkladacia správa 27.04.2020 pdf 93,92 kB
pdf Vlastný materiál 27.04.2020 pdf 540,56 kB
pdf Obal 27.04.2020 pdf 98,11 kB
pdf Monitorovacia správa programovej štruktúry 2019 27.04.2020 pdf 104,83 kB
pdf Tabuľka 1 - Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2019 27.04.2020 pdf 122,41 kB
pdf Tabuľka 2 - Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019 27.04.2020 pdf 110,75 kB
pdf Tabuľka 3 - Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2019 27.04.2020 pdf 134,09 kB
pdf Tabuľka 4 - Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2019 27.04.2020 pdf 144,00 kB

História:
28.04.2020 09:25
29.04.2020 15:58