Detail materiálu

Základné údaje
Návrh záverečného účtu kapitoly 201 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky za rok 2019
UV-8733/2020
28.04.2020
vedúci Kancelárie Národnej rady SR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
CRD – 753/2020 – EKON
v zmysle § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Informatívny
Ostatné materiály
Zaradený
b
Vzatý na vedomie

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
pdf Návrh záznamu 28.04.2020 pdf 175,27 kB
pdf Predkladacia správa 28.04.2020 pdf 179,14 kB
pdf Vlastný materiál 28.04.2020 pdf 620,10 kB
pdf Obal 28.04.2020 pdf 188,89 kB
pdf Obsah 28.04.2020 pdf 116,02 kB
pdf Monitorovacia správa programovej štruktúry 2019 28.04.2020 pdf 440,71 kB
pdf Tabuľka 1 - Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2019 28.04.2020 pdf 221,75 kB
pdf Tabuľka 2 - Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019 28.04.2020 pdf 200,73 kB
pdf Tabuľka 3 - Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2019 28.04.2020 pdf 289,17 kB
pdf Tabuľka 4 - Záväzné ukazovatele kapitoly 01- Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky k 31. 12. 2019 28.04.2020 pdf 292,44 kB

História:
28.04.2020 14:46
29.04.2020 15:58