Detail materiálu

Základné údaje
Návrh záverečného účtu kapitoly 08 - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky za rok 2019
UV-8804/2020
28.04.2020
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Z-002401/2020/1158/KZD
podľa § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Informatívny
Ostatné materiály
Zaradený
c
Vzatý na vedomie

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
pdf Návrh záznamu 28.04.2020 pdf 68,05 kB
pdf Predkladacia správa 28.04.2020 pdf 68,36 kB
pdf Vlastný materiál 28.04.2020 pdf 688,71 kB
pdf Obal 28.04.2020 pdf 82,69 kB
pdf Monitorovacia správa programovej štruktúry 2019 28.04.2020 pdf 370,28 kB
pdf Tabuľka 1 - Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2019 28.04.2020 pdf 33,94 kB
pdf Tabuľka 2 - Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019 28.04.2020 pdf 17,31 kB
pdf Tabuľka 3 - Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2019 28.04.2020 pdf 25,60 kB
pdf Tabuľka 4 - Záväzné ukazovatele kapitoly Najvyšší kontrolný úrad SR za rok 2019 28.04.2020 pdf 48,20 kB

História:
29.04.2020 10:37
29.04.2020 15:58