Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
UV-8723/2020
28.04.2020
minister zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
S09169-2020-OL
Iniciatívny návrh
Riadny
Zákon
Zaradený
12
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 28.04.2020 rtf 264,44 kB
pdf Predkladacia správa 28.04.2020 pdf 192,55 kB
pdf Vlastný materiál 28.04.2020 pdf 536,22 kB
pdf Dôvodová správa 28.04.2020 pdf 366,27 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 28.04.2020 pdf 290,13 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 28.04.2020 pdf 183,88 kB
pdf Vyhlásenie 28.04.2020 pdf 348,58 kB
pdf Doložka vplyvov 28.04.2020 pdf 755,61 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 28.04.2020 pdf 338,42 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 28.04.2020 pdf 401,56 kB
pdf Analýza sociálnych vplyvov 28.04.2020 pdf 681,10 kB
pdf Obal 28.04.2020 pdf 197,96 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 28.04.2020 459,86 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 261/2020 Uznesenie

História:
28.04.2020 13:34
28.04.2020 13:40