Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh
UV-8777/2020
29.04.2020
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
5898/2020-410
Iniciatívny návrh
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
2
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 28.04.2020 docx 23,52 kB
pdf Predkladacia správa 28.04.2020 pdf 182,61 kB
pdf Vlastný materiál 28.04.2020 pdf 473,57 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 28.04.2020 pdf 827,42 kB
pdf Dôvodová správa 28.04.2020 pdf 185,14 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 28.04.2020 pdf 201,66 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 28.04.2020 pdf 212,75 kB
pdf Doložka vplyvov 28.04.2020 pdf 465,96 kB
pdf Tabuľka zhody 28.04.2020 pdf 339,36 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 28.04.2020 pdf 240,23 kB
pdf Konsolidované znenie 28.04.2020 pdf 376,08 kB
pdf Obal 28.04.2020 pdf 199,05 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 30.04.2020 462,09 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh 265/2020 Uznesenie

História:
29.04.2020 09:30
29.04.2020 15:58