Detail materiálu

Základné údaje
Návrh Záverečného účtu kapitoly 02 – Kancelária prezidenta Slovenskej republiky za rok 2019
UV-9409/2020
06.05.2020
vedúci Kancelárie prezidenta SR
Kancelária prezidenta SR
2524–2020-KPSR
V zmysle § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Informatívny
Ostatné materiály
Zaradený
i
Vzatý na vedomie

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
pdf Návrh záznamu 06.05.2020 pdf 172,17 kB
pdf Predkladacia správa 06.05.2020 pdf 178,04 kB
pdf Vlastný materiál 06.05.2020 pdf 835,33 kB
pdf Obal 06.05.2020 pdf 193,32 kB
pdf Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31. 12. 2019 06.05.2020 pdf 269,75 kB
pdf Príloha 2 - Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v rozpočtovom roku 2019 06.05.2020 pdf 599,73 kB
pdf Tabuľka 1 - Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2019 06.05.2020 pdf 220,71 kB
pdf Tabuľka 2 - Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019 06.05.2020 pdf 199,72 kB
pdf Tabuľka 3 - Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2019 06.05.2020 pdf 287,91 kB
pdf Tabuľka 4 - Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2019 06.05.2020 pdf 180,43 kB

História:
06.05.2020 17:18
06.05.2020 17:18